Sekretesspolicy
Senast uppdaterad den 30 oktober 2023
Gällande datum 30-okt-2021

Denna integritetspolicy beskriver Carl-Alfreds Fönsterputs & Fasadtvätt AB, Linnégatan 26, Skåne 21614, Sverige, e-post: info@carlalfreds.se, telefon: 0761974775 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://carlalfreds.se ). (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen kom inte åt eller använd tjänsten.
Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att gälla 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter en sådan tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information som vi samlar in:
Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

Namn
E-post

Hur vi använder din information:
Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Insamling av kundfeedback
Information om administration
Riktad reklam
Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer endast att använda din information efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål som samtycket gäller om vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

Hur vi delar din information:
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att inhämta ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Annonstjänst
Marknadsföringsbyråer
Analys
Vi kräver att sådana tredje parter endast använder den personliga information som vi överför till dem för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det nämnda syftet.
Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot någon tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag, kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

Bevarande av din information:
Vi behåller din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in enligt vad som anges i denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, till exempel för registerhållning/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, förebyggande av bedrägerier etc. Återstående anonym information och samlad information, där ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter:
Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (porta) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla eventuellt samtycke du gett oss till att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en rättslig myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@carlalfreds.se. Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med tillämplig lag.
Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de personuppgifter som krävs eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de ändamål som krävs, kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter efterfrågades.

Cookies etc.
För mer information om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, se vår cookiepolicy.

Säkerhet:
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål/ombud för dataskydd:
Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på Carl-Alfreds Fönsterputs & Fasadtvätt AB, Linnégatan 26, e-post: info@carlalfreds.se. Vi kommer att hantera dina frågor i enlighet med tillämplig lag.